06 იან 2018 12:17 19665

,,ლიდერს, რომელიც მეტყვის, რომ გამსახურდია ეროვნული გმირია, გვერდით არ დავუდგები!”

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე სოციალურ ქსელში წერს:

,,რატომ ვერ ხვდება ზოგიერთი ლ ი დ ე რ ი, რომ მ ი ზ ე ზ ი, 

რის გამოც იგი  ვერ ახერხებს ხ ა ლ ხ ი ს კონსოლიდაციას, 

ძლიერ და ერთიან მუშტად შეკვრას და ო რ გ ა ნ ი ზ ე ბ უ ლ, 

საშიშად მ რ ა ვ ა ლ რ ი ც ხ ო ვ ა ნ საპროტესტო ა ქ ც ი ე ბ ს - 

ეს არის მისი გამოკვეთილი ზ ვ ი ა დ ი ს ტ ო ბ ა?

მე პირადად, ლიდერს, რომელიც მეტყვის რომ პრეზიდენტი

ზვიად გ ა მ ს ა ხ უ რ დ ი ა არის ეროვნული გ მ ი რ ი, გვერდით

არ დავუდგები! რადგან მისი ასეთი აზროვნება ჩემთვის არის

გარკვეული ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ი ს მომცემი მის ფ ს ი ქ ი კ უ რ 

მდგომარეობაზე... ზვიად გამსახურდია არანაირი საზომით

არ არის "ეროვნული გმირი". ვიდრე ჩვენ არ გავიაზრებთ და 

არ ვ ა ღ ი ა რ ე ბ თ მიუტევებელ და უაზრო შ ე ც დ ო მ ე ბ ს

სწორედ გამსახურდიადან დაწყებული - მანამდე არაფერი 

გვეშველება! იმ წანამძღვრებით, რომ - "ზვიადი ეროვნული

გმირია და ჩვენ მივდივართ ზვიადის გზით" - ოდნავი 

შ ა ნ ს ი ც არ გვაქვს რამეს მივაღწიოთ!

თუ ჩვენ გვინდა მართლა ნორმალური ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო ს 

მშენებლობა, უნდა მოვეშვათ ამ ჩვენი ბ ე ლ ა დ ე ბ ი ს სახელის

ასე უაზროდ ტრიალს და ს ა ქ მ ე ს მივხედოთ!

ზვიადიც, ედუარდიც, მიშაც და ბიძინაც - გავლილია!

წინ იყურეთ, ბატონებო, წინ!

წ ა რ ს უ ლ ს დრო ისედაც შეფაასებს როცა ამის დრო მოვა!”