06 თებ 2019 03:04 4605

,,აი, ამ ლაყე კვერცხუჯრედს მართლა მიშაც მირჩევნია, გრიგოლაც და ნიკანორაც”

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე ირაკლი კობახიხის სიტყვებს - ,,შეიცვალა სისტემა, შემადგენლობის ცვლილების გარეშე  და ადამიანები, რომლებიც მასობრივად სჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ახლა კარგ რაღაცებს სჩადიან - ასე ეხმაურება:

 

,,ბ ო დ ი შ ი! მაგრამ, აი ამ ი დ ი ო ტ უ რ განცხადებას ჰქვია

პირდაპირ ი უ რ ი დ ი უ ლ ი, ადამიანური, ზ ნ ე ო ბ რ ი ვ ი, 

მორალური და საერთოდ ყველანაირი ს ი ყ ლ ე ვ ე !!!!

ისა, ჯიგრებო, თქვენ ა რ ჩ ე ვ ნ ე ბ ზ ე მიიღეთ ხალხისგან

ს ი გ ნ ა ლ ი ხო? გეტყობათ თქვენ რაც მიიღეთ და როგორც

და 2020 რომ "მ ო გ ი პ ი პ ი ნ ე ბ თ", არ დაიწყოთ მერე

მაგ რეგვენი თავების დ ა ყ ლ ე ვ ე ბ ა... ვაი, არ გვეგონაო!

ანუ, დავუშვათ, მ კ ვ ლ ე ლ ი, (ან სხვა ნებისმიერი ტიპის

დანაშაულის ჩამდენი!) თუკი თქვენს ხელისუფლებამდე

სჩადიოდა მკვლელობებს და ახლა აღარ სჩადის, არ არის

მკვლელი ხო???? ანუ, რა ზნეობას გვინერგავთ ჩვენ და

განსაკუთრებით მომავალ თ ა ო ბ ე ბ ს? - აკეთე უზნეობა, 

და დ ა ე ლ ო დ ე როდის შეიცვლება ხელისუფლება????

ესაა თქვენი ზნეობრივი სახე თქვე ჩ ა თ ლ ა ხ ე ბ ო?

პირდაპირ ჩათლახიზმს და ყ ვ ა რ ყ ვ ა რ ი ზ მ ს რომ

ქადაგებთ მაგას მაინც თუ ხვდებით????

ტ ფ უ ი! სრული ს ა მ ა რ ც ხ ვ ი ნ ო ო ბ ა!

2020-ში მართლა არ გავიგო არავისი ხმა და კრინტი

ვინმე "ნ ა ც ე ბ ს" რატომ აძლევს ხმასო!

აი, ამ ლაყე კ ვ ე რ ც ხ უ ჯ რ ე დ ს მართლა მ ი შ ა ც

მირჩევნია, გ რ ი გ ო ლ ა ც და ნ ი კ ა ნ ო რ ა ც!

ესენი მეც "ნაცებზე" მიმაცემინებენ ხმას ისე ვატყობ!

:) :) :) :) 

ამ ს ი დ ე ბ ი ლ ე ე ბ ს მაინც ნუ ლაპარაკობთ ბიჯოოოო...

×