11 თებ 2019 17:29 680

ბათუმის ისტორიულ ნაწილს განადგურება ემუქრება!

 

 

საზოგადოება "ბათომი" საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს, ასევე საქართველოს განათლების, მეცნიერების კულტურისა და სპორტის მინისტრს მიხეილ ბატიაშვილს და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურ დირექტორს ნიკოლოზ ანთიძეს ღია წერილით მიმართავს.

 

როგორც წერილშია აღნიშნული, ისტორიულ ქალაქს სრული განადგურება ემუქრება.

 

საქართველოს მთავრობაში წარდგენილია დოკუმენტი ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონების საზღვრების დამტკიცების შესახებ, რომლის საფუძველია ბათუმის ისტორიულკულტურული საყრდენი გეგმა. ამ მრავალდისციპლინარულ კვლევაზე სხვადასხვა დროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა ასობით ათასი ლარი. 2017 წელს  ბათუმის თვითმართველობის დაკვეთით კიდევ ერთხელ  მოხდა  . ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის ზონის საზღვრების გადამოწმება. აღნიშნული დოკუმენტი ბათუმის  მერიამ 2017 წლის ნოემბერში  ჩაიბარა, თუმცა მოგვიანებით,  თვითნებურად, კვლევისა და დასაბუთების გარეშე, შეცვალა ის. 2018 წლის ოქტომბერში კი, დასამტკიცებლად გააგზავნა საქართველოს განათლების, მეცნიერების კულტურის და სპორტის სამინისტროში.

 

ვინაიდან ცვლილება არ ეფუძნება  კვლევას, უფლებამოსილმა ორგანომ, საქართველოს ძეგლთა დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ 2018 წლის ნოემბერში ბათუმის  მუნიციპალიტეტის მერიისგან საკითხის შესწავლის მიზნით  მოითხოვა დამატებითი მასალა, რომელიც დაასაბუთებდა განხორციელებული კორექტირების მიზანშეწონილობას. დოკუმენტაცია სამინისტროში დღემდე არ არის წარდგენილი.

 

აღნიშნული პროცესის გამო  შეფერხდა ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონის დამტკიცების პროცესი; შეიქმნა სტაგნაცია, რაც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ისტორიული ქალაქის შენარჩუნებასა და გონივრულ განვითარებას.

 

გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ  ხელოვნურად ფერხდება აღნიშნული დოკუმენტის დამტკიცება, რათა სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესების საზიანოდ ხელფეხი გაუხსნან კონკრეტულ კერძო ინვესტიციებს. ამაზე თვალნათლივ მეტყველებს აჭარის არ მთავრობის თავმჯდომარესთან შექმნილი ადმინისტრაციული ორგანოს  კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს (.. „ზონალურისაბჭო) მიერ  დაცვის ზონაში არსებულ შენობებთან დაკავშირებით მიღებული ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებები. თუ ასე გაგრძელდა, ისტორიულ ქალაქს სრული განადგურება ემუქრება.

 

ქალაქ ბათუმის ისტორიული ნაწილისძველი ბათუმის დამცველები საქართველოს მთავრობისგან  მოვითხოვთ უსწრაფესად  მოითხოვოს  თვითმართველობის  ორგანოსგან კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების დადგენისთვის აუცილებელი, მეთოდოლოგიურად სწორად შემუშავებული და კვლევებით გამყარებული დოკუმენტაცია და დაამტკიცოს ის. 

 

სხვა შემთხვევაში თქვენ, ისევე როგორც ბათუმის მუნიციპალიტეტის თვითმართველობა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა თანამონაწილენი და პასუხისმგებელნი იქნებით  ჩვენი უმნიშვნელოვანესი  კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებაზე", - აცხადებენ წერილის ავტორები.

 

პრაიმტაიმი

×