14 ივლ 2019 00:28 8372

" რა უქნია ეს ქეთი დოლიძეს!"

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე ფეისბუქზე წერს :

"ვ ა ი მ ე! ეს რა უქნია კაცო, ქეთი დ ო ლ ი ძ ე ს!
თურმე "რ უ ს თ ა ვ ი 2" მისულა მასთან ს ა ხ ლ შ ი
და რეჟისორმა მათ კარი ა რ გ ა უ ღ ო!
წარმოგიდგენიათ რამხელა დ ა ნ ა შ ა უ ლ ი ა?!
როგორ შეიძლება ეს დ ე დ ა მ ო დ ღ ნ უ ლ ი
"რუსთავი2" და მისი დ ე დ ა მ ი ჯ მ უ ლ ი ჟურნალისტი
სახლში მოგადგეს და არ უ პ ა ს უ ხ ო და არ გაუღო კარი?!
იგივე უქნია ნიკუშა შ ე ნ გ ე ლ ა ი ა ს ა ც და სახლიდან
გ ა უ გ დ ი ა ეს დედაახეული "რუსთავი2"!
დედა! როგორ შეიძლება ეს კაცო?!
ჩვენ ყველანი ვ ა ლ დ ე ბ უ ლ ე ბ ი ვართ "რუსთავი2"-ს
დ ე ვ ე მ ო ნ ო თ და მათ ყველა კითხვას გავცეთ ისეთი
პასუხები როგორიც მათ სურთ!
ქ ა რ თ ვ ე ლ ე ბ ო! მოვითხოვ პ ა რ ლ ა მ ე ნ ტ მ ა
მიიღოს ახალი კ ა ნ ო ნ ი, რომლის თანახმადაც
საქართველოს ყველა მოქალაქე ვალდებული იქნება
მკერდზე ა მ ო ი ს ვ ი რ ი ნ გ ო ს მაგიური სიტყვა
"რ უ ს თ ა ვ ი 2" და ილოცოს ამ ტელევიზიის ლოგოზე!
თ ა ვ ხ ე დ ო "ღრუზინებო"!
როგორ ბედავთ რომ "რუსთავი2"-ს არ ელაპარაკებით?"