03 დეკ 2019 00:32 1134

,,ბიძინა, გვითხარი, გაქვს თუ არა ტ#აკი ამ ბანდიტების შეჩერების????”

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე სოციალურ ქსელში წერს:

,, ბ ი ძ ი ნ ა!

ან ეს მ ი შ ა ს დაფინანსებული აგრესიული ბ ა ნ დ ი ტ ე ბ ი

და ადამიანების მწამებელი მ ა ნ ი ა კ ე ბ ი დააშოშმინე!

ან პირდაპირ გვითხარი, რომ უკვე გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ი ა 

საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა უ ც ხ ო ე თ ი დ ა ნ!

გვითხარი პირდაპირ ეს და შეწყვიტე თ ა მ ა შ ი!

და მოვემზადებით იმისთვის რომ ამ დედააფეთქებულებს

უნდა შ ე ვ ა კ ვ დ ე თ და შევეწიროთ ბოლომდე!!!!

უთხარი ხალხს პირდაპირ რა ხდება?!

აქ თამაში და მაიმუნობა უკვე აღარ შეიძლება!

ან მთავრობამ უნდა ასწავლოს ჭკუა ამ აგრესიულ

მავნებლებს,. ან ხ ა ლ ხ მ ა უნდა აიღოს ეს თავის თავზე!

ან უნდა შევეწიროთ და ვეომოთ ბოლომდე!

სხვა გზა აღარ რჩება და გვითხარი - გაქვს რეალურად

თუ არა ტ რ ა კ ი ამ ბანდიტების შეჩერების????”